Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ocak 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30312 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 […]

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

19 Ocak 2018 CUMA                Resmî Gazete                          Sayı : 30306                                                       […]

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

13 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30300 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/9) MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3) başlığı “TÜRKİYE’DE […]

e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından nasıl yararlanılacağına ilişkin Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu yayınlanmış olup, söz konusu Kılavuza; http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.4.08.01.2018.pdf linkinden ulaşılabilir. Mükelleflerimiz, Özel Entegrasyon […]

e-Arşiv Başvuru Kılavuzu

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

08.01.2018487 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından yararlanmak isteyen mükellefler için e-Arşiv Başvuru Kılavuzugüncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza ulaşmak içintıklayınız..Kaynak : http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN BÜLTENİ 09.01.2018 Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği; a)Mesleki ve teknik ortaöğretim […]

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

5 Ocak 2018 CUMA Resmî GazeteSayı : 30292TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 –(1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi […]

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru (Rekabet Kurumu)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)”hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin […]