Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

tarihinde yayınlandıDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı
19 Ocak 2018 CUMA                Resmî Gazete                          Sayı : 30306
                                                           TEBLİĞ
           Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2018/1)
MADDE 1
20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı
Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in
4 üncü maddesinde yer alan “bindörtyüzon Türk Lirası” ibareleri “binaltıyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2
Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “sekizyüzonbeş Türk Lirası” ibareleri “dokuzyüzkırk Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3
Bu Tebliğ 29/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4
Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir