Evraklar

İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. İkametgah Senedi (4 Adet muhtardan)
 3. Nüfus Cüzdan Sureti (4 Adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
 4. İmza Beyannamesi (2 Adet)
 5. Fotoğraf (3 Adet)
 6. Tekel bayii veya Umuma açık yer ise Sabıka Kaydı
 7. Kira Kontratı
 8. Nüfus cüzdan Fot. (3 Adet)
 9. Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Ortakların İkametgah Senetleri (4 Adet muhtardan)
 3. Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri (4 Adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
 4. Şirket Müdürünün İmza Beyannamesi (2 Adet)
 5. Ortakların Fotoğrafları (2 Adet)
 6. Tekel bayii veya umuma açık yer ise ortakların sabıka kaydı
 7. Şirket adına düzenlenmiş kira kontratı
 8. Ortakların nüfus cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 9. Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi

GERÇEK KİŞİ S.G.K.’YA KAYIT İÇİN

 1. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah İlmühaberi
 2. 1 Adet İmza Beyannamesi
 3. 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi
 4. İşyeri Bildirgesi
 5. Denizli S.M.M.M.O. tasdikli muhasebeci belgesi

ŞİRKET S.G.K.’YA KAYIT İÇİN

 1. Şirket Ana Sözleşmesi veya sicil gaz.
 2. Vergi Levhası Fotokopisi
 3. Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Suretleri ve İkametgah Belgeleri
 4. Şirket Müdürünün İmza Sirküleri
 5. İşyeri Bildirgesi
 6. Denizli S.M.M.M.O. tasdikli muhasebeci belgesi

DERNEK VE VAKIFLARDA MÜKELLEFİYET

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Tüzük ve yerel gazete ilanı
 3. Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı Nüfus cüzdan örnekleri (2 adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
 4. Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı İkametgahları (2 adet muhtardan)
 5. Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi

İŞİ TERK İŞLEMLERİNDE ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İşi bırakma bildirimi / dilekçesi
 2. Vergi levhası aslı
 3. Kullanılmamış Faturalar
 4. Yazarkasa levhası
 5. Yazarkasa Ruhsatı
 6. İkametgah

İŞİ TERK İŞLEMLERİNDE ŞİRKETLERİN TASFİYEYE GİRİŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İşi bırakma bildirimi / dilekçesi,
 2. Vergi levhası aslı
 3. Kullanılmamış Faturalar
 4. Yazarkasa levhası
 5. Yazarkasa Ruhsatı

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe,
 2. Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar sureti, bu kararda; şube ünvanı, sermayesi, yetilileri (ikamet adresleri yazılı olarak), adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek,
 3. Şube yetkilisinin imza beyannamesi fotokopisi
 4. Şube yetkilisinin nüfus cüzdan sureti(noterden veya muhtardan onaylı resimli), ikametgah belgesi
 5. Ticaret sicil ilan belgesi fotokopisi