İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30165 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma […]

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30165 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra […]

SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı Sosyal Güvenlik Kurumumuz Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar […]

Yol ve Yemek Paralarının İadesi

tarihinde yayınlandı8 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

  ÖZET : İşverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları” nın sigorta primi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği yönünde mahkemelere başvurarak aldıkları işveren primlerinin iadesi kararlarına istinaden, işveren primlerinin iade edilebilmesi için  öncelikle  yol ve yemek paralarına ilişkin   işçi/ işveren hisselerinin iptaline ilişkin  iptal prim belgelerinin  düzenlenmesi, daha sonra iptal edilen yol ve yemek paralarından  […]

6552 ve 6736 Sayılı Kanunlara Göre Sehven Yapılandırılan Borçların 7020 Sayılı Yasaya Göre Yapılandırılması

tarihinde yayınlandı148 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

 6552 VEYA 6736 SAYILI KANUNLARA GÖRE SEHVEN YAPILANDIRILAN BORÇLARIN 7020 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILANDIRILMASI   ÖZET : İşverenlerimizin 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir başvurusu bulunmamasına rağmen sehven ödeme planlarının oluşturulması ya da yapılandırma anlaşmalarının 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 27.05.2017 tarihinden önce bozma koşuluna girmesine rağmen bozmanın geri alınması nedeniyle borçlarını […]

Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı   22/08/2017         DUYURU     Kurumumuz etkin, adil, kolay erişilebilir ve çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacı ile yenilikçi, insan odaklı, bürokrasiden uzak, sosyal güvenlik alanında hizmet alanlar ile tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunmaktadır.   […]

Önemli Duyuru! (Bazı Vergi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

 Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 18 Ağustos 2017 saat 18:00 ile 19 Ağustos 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur. VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI; 008260 00000000000844 […]

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve […]

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandı1 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5 – […]

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

18 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30158 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş […]