Hizmetlerimiz

SGK, iş, vergi ve diğer genel mevzuat konusunda genel danışmanlık yapar; mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarırız.

Emeklilik işlemleri ile ilgili bilgi verir, yardımcı oluruz.

Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapar ayrıca gerekli delilleri, benzer konudaki Danıştay kararları gibi dökümanları toplar, dava aşamasında mükellefe danışmanlık yaparız.

Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yaparız.

Her türlü şirket ana sözleşmelerini hazırlar ve Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili makamlardaki başvuruları yapar, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştiririz.

KDV, aylık ve üç aylık muhtasar ve geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisini hazırlar, kontrol eder, tahakkuk ettirerek tahakkuk fişini mükellefe sunarız.

SGK ve iş mevzuatı konusunda danışmanlık yaparız.

İşe giren personelin işe giriş işlemlerini yaparız.

İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplar, işten ayrılmasıyla ilgili tüm belgeleri hazırlarız.

Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyanname ve diğer belgeleri düzenleyip tahakkuk işlemlerini yaparız.

Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ye uygunluğunu kontrol ederiz.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarını seçer, muhasebe sistemi altyapısını oluştururuz.

Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yaparız.

İşletme personeline ait ücret bordrolarını, hesap pusulalarını hazırlar ve işçilerce imzalanmak üzere işverene sunarız.

Aylık prim ve hizmet belgelerini tahakkuk ettirerek firmaya iletiriz.

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerini tutar, raporlar, ilgililere raporları sunarız.

Gerçek ve tüzel kişiler; şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube iş yerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yaparız.

Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitir, eğitim sonrası kontrolünü yaparak ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlarız.

Kısaca;

Her türlü muhasebe ve müşavirlik hizmetleri için bize başvurabilirsiniz.Böylece yeterli bilgi ve tecrübemiz ile size elimizden gelen en iyi şekilde yardımcı olabiliriz.

Ayrıca bizimle iletişime geçmek için

meltem@musavirlikhizmetleri.com adresine mail atabilir veya 0(542) 778 43 65 no’lu numarayı arayabilirsiniz.