On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru (Rekabet Kurumu)

tarihinde yayınlandıDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)”hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin artan kısmının onbinde dördünün tahsiliile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Protokol’un gereği olarak, bahse konu ödemeler 01/01/2018 tarihinden itibaren bağlı bulunulan Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılacaktır.Kaynak : http://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Kurumsal/on-binde-dort-paya-iliskin-bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir