Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi İle Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

tarihinde yayınlandı5 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Önemle duyurulur. Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Vergi Usul Kanunun ‘Pimanlık Ve Islah’ Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Tarih: 12/09/2017 Sayı: VUK-95/ 2017-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95 Konusu: Pişmanlık ve ıslah Tarihi: 12/09/2017 Sayısı: VUK-95/ 2017-8 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Açıklama 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan […]

Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

14.09.2017 – ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 15 Eylül 2017 saat 18:00 ile 16 Eylül 2017 saat 18:00 arasında ebeyanname sistemi üzerinden beyanname […]

Sevk irsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: …….) Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin […]

Örnek Kdv Tevkifat Uygulamaları

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

1.05.2012 tarihinde yeniden düzenlenen 117 No.lu KDV Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen tevkifat işlemleri ile ilgili örnek hesaplamalar. 1-)Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri   KDV Tevkifat Oranı: 2/10 İşlem Bedeli :1000 KDV Oranı: %18 Hesaplanan KDV :180 Tevkifat Oranı :2/10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV :36 Tahsil Edilen KDV: 144 […]

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30165 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 13 – (1) Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi […]

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30165 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma […]

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30165 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra […]

SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı Sosyal Güvenlik Kurumumuz Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar […]

Yol ve Yemek Paralarının İadesi

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

  ÖZET : İşverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları” nın sigorta primi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği yönünde mahkemelere başvurarak aldıkları işveren primlerinin iadesi kararlarına istinaden, işveren primlerinin iade edilebilmesi için  öncelikle  yol ve yemek paralarına ilişkin   işçi/ işveren hisselerinin iptaline ilişkin  iptal prim belgelerinin  düzenlenmesi, daha sonra iptal edilen yol ve yemek paralarından  […]