Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98 (01.02.2018)

tarihinde yayınlandı1.645 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/98 Konusu: Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle 31 Ocak 2018 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. Tarihi: 31/01/2018 Sayısı: VUK-98/ 2018-2 1. […]

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.2018)

tarihinde yayınlandı1.534 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “03.22.01”, “84.22.05”, “84.23.04”, “84.23.05”, “93.29.03”, “94.99.13” ve “96.03.01” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “66.19.07” satırı yürürlükten kaldırılmış […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (31.01.2018)

tarihinde yayınlandı1 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmında yer alan “2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “2.1.2.1.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklenmiş ve bu […]

Şubat Ayı, SGK Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? (30.01.2018)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli Halinde Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması için nakil […]

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ocak 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30312 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 […]

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

19 Ocak 2018 CUMA                Resmî Gazete                          Sayı : 30306                                                       […]

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

13 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30300 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/9) MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3) başlığı “TÜRKİYE’DE […]

e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru

tarihinde yayınlandı114 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından nasıl yararlanılacağına ilişkin Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu yayınlanmış olup, söz konusu Kılavuza; http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.4.08.01.2018.pdf linkinden ulaşılabilir. Mükelleflerimiz, Özel Entegrasyon […]