e-Arşiv Başvuru Kılavuzu

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

08.01.2018487 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından yararlanmak isteyen mükellefler için e-Arşiv Başvuru Kılavuzugüncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza ulaşmak içintıklayınız..Kaynak : http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN BÜLTENİ 09.01.2018 Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği; a)Mesleki ve teknik ortaöğretim […]

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

tarihinde yayınlandı117 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

5 Ocak 2018 CUMA Resmî GazeteSayı : 30292TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 –(1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi […]

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru (Rekabet Kurumu)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)”hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin […]